spacer.png, 0 kB
Mer enn 1000 års historie... Skriv ut E-post
002.jpg 

Vikingtid
Ringnes Gård ligger 7 km sør for Hamar i Stange kommune helt ned til Mjøsa. Gården er nevnt flere steder i Snorres Kongesaga som Kjetil Kalvs hovedsete. Kjetil var en nær venn av Olav den Hellige og ble gift med kongens halvsøster, Gunnhild. Kjetils sønn, Guttorm, var en enda større høvding. Han "for i vesterveg" og hadde bl.annet vintersete hos kong Margad i Dublin. Kong Margad og Guttorm plyndret sammen i Bretland (Wales) men ble uenige da de skulle dele utbyttet. Guttorm vant imidlertid med sine 5 langskip mot kontens 16 og fikk så mye sølv at han fikk laget et 7 alen stort krusifiks som ble gitt til Olavskirken i Nidaros. Krusifikset sto i kirken helt fram til reformasjonen. I følge historikeren Peder Clausøn, gav danskekongen Christian III etter reformasjonen ordre om at alle kirkeskattene i Norge skulle utskipes til København for omsmelting. Fra Trondheim ble det sendt to skip og det ene skipet skal i følge rentemester Joachim Bechs loggbok ha forlist utenfor Agdenes. Sommeren 1998 ble det foretatt dypvannssøk i Trondheimsfjorden etter Olavsskatten, men uten resultat.

 

Dansketiden - Adelsgods og krongods
Gården omtales som hovedsete og adelsgods for herlog Hovudfat ca år 1500. Han ble halshugget på akershus i 1508 for å ha ledet et opprør mot kong Hans av Danmark. I 1528 ble gården gitt som skattefritt krongods til en av kongens menn.

Oberstløytnant Herman Heyer kjøpte gården i 1720. Han var gift med den formuende Margrethe Coucheron som hadde slektninger i Baroniet i Rosendal. De oppførte den monumentale hovedbygningen. Huset står der i dag og regnes som et hovedverk innenfor flatbygdsarkitekturen. Det ble fredet av Riksanitikavren i første fredningsrunde i 1923.

Ringnesslekta kommer inn på Ringnes
Hovedbygningen ble leid ut til danske embedsmenn fra i perioden 1720 - 1800. Her bodde: Baron Chrisitan Fredrik Holck, Kammerherre Pentz, legasjonsråd Andreas Høyer og sjef for Opplandske Infanteriregiment, obers Friedrich Gotchalk Maximilian von Haxthausen. Haxthausen ble i 768 utnevnt til generalmajor og sjef for Fredriksten Festning. Han solgte da gården til stamfaren for dagens Ringnesslekt, Erik Sørensen fra Helgøya. Han hadde forpaktet Grefsheim på Nes og fikk hjelp av prost Bendeke på Nes til å kjøpe ringnes i 1768. Han døde i 1806, 91 år gammel.

 

003_thumb.jpg Det var 2 like sidebygninger (her til venstre) som ble revet ca 1900 004_thumb.jpg Svenske rallare dyrker ny jord i lia mot Mjøsa
S
  Laptop AdapterJammerJammersLaptop BatteryChina DropshipChina WholesaleDVD Playeracekard 2ir4 sdhcr4 ds
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB